Call: 976-11-317089

“Нөхөн сэргээлт-2020” хяналт, шалгалт хоёр сар үргэлжилнэ

Jun 16, 2020 (0) comment ,

Нийслэлийн Байгаль орчны газар /НБОГ/, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /НМХГ/ Экологийн Цагдаагийн албатай хамтран нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй...

Read more

Мэдээний архив

Бидэнтэй холбогдох